Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o zastępstwo

 

 

Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
 Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wielkopolska

Poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy na zastępstwo do wydziałów orzeczniczych – na stanowisko p.o. asystenta sędziego.


Od kandydatów wymagamy:
1. Ukończenia wyższych studiów prawniczych i uzyskania tytułu magistra.
2. Bardzo dobrej znajomości technik biurowych i obsługi komputera, w tym biegłego pisania na komputerze
3. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
4. Umiejętności samodzielnego myślenia.
5. Odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania.
6. Niekaralności
7. Ukończone 24 lata.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Podanie i CV
2. Oświadczenia:
–  o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich
-   o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, zawierające informację, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Miejsce pracy: Środa Wielkopolska
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.218 zł brutto
Zakres wykonywanych zadań: zadanie związane z pracą asystenta(m.in. sporządzanie projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień).
Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.
Z wybranymi kandydatami będziemy się kontaktować w przypadku pojawienia się możliwości zatrudnienia w ramach umowy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności asystenta sędziego.
Zgłoszenie z dopiskiem „asystent sędziego”, należy przesłać na adres:

Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. Stary Rynek 6, 63- 000 Środa Wielkopolska
lub złożyć bezpośrednio w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej, pokój nr 17

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o zastępstwo

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-30
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
b/d