Zarządzenie Nr 8/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej

Z a r z ą d z e n i e nr 8/2017
Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej
Z a r z ą d z e n i e nr 1/2017
Dyrektora Sądu Okręgowego w Poznaniu
z dnia 13 kwietnia 2017 roku
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od pracy w 2017 roku

§ 1

Zmieniam zarządzenie nr 5  z dnia 06 lutego 2017r. w ten sposób, że § 1 otrzymuje następujące brzmienie: ustalam dzień 2 maja 2017r. dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczam dzień 13 maja 2017 roku (sobota), jako dzień do odpracowania tego dnia wolnego.
§ 2
Na podstawie art. 130 § 2 kodeksu pracy, w związku z dniem świątecznym przypadającym w sobotę 11 listopada 2017r. ustalamy dzień 10 listopada dniem wolnym od pracy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


                    Prezes                                                                                   Dyrektor
Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.                                       Sądu Okręgowego w Poznaniu
    SSR Urszula Mroczkowska                                                       Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 8/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-30
Publikacja w dniu:
2017-10-30
Opis zmiany:
b/d